مقاله نحوه کنترل کیفیت شیشه های رنگی:

نحوه کنترل کیفیت شیشه های رنگی:

همانطور که قبلاً ذکر شد در سالهای اخیر نوعی شیشه رنگی مات جهت استفاده در طراحی داخلی ساختمان به بازار عرضه گردیده است که با استقبال قابل توجه معماران مواجه گردیده.

 با توجه به اینکه شیشه دارای سطحی کاملاً صیقلی میباشد بنابراین به علت عدم وجود تخلخل امکان جذب هرگونه آلودگی،قارچ و باکتری توسط شیشه صفر است و در عین حال با توجه به مقاومت شیشه در مقابل انواع شوینده های قوی و اسیدی،شستشوی روزانه ی سطح شیشه لطمه ای به شیشه نمیزند. به همین علت در سالهای اخیر دیوارهای سرویس های بهداشتی و معابر عمومی مانند سالنهای فرودگاهها،بیمارستانها و فروشگاهها و البته دیوار بین کابینت را با شیشه های رنگی می پوشانند.البته همین استقبال موجب سوء استفاده ی بعضی از تولید کنندگان فرعی شیشه رنگی گردیده است که این مطلب اهمیت کنترل کیفیت شیشه رنگی را دوچندان مینماید.مهمترین عوامل در کنترل کیفیت شیشه های رنگی عبارتند از :

1-   ضد آب بودن شیشه رنگی:  همانطور که قبلاً ذکر شد شیشه به شدت جاذب آب است.به همین علت در صورتیکه رنگ استفاده شده در تولید شیشه رنگی، مختص این کار نباشد پس از مدتی به علت جذب رطوبت،رنگ از سطح شیشه جدا شده و پوسته میکند     بنابراین بهترین راه تشخیص رنگ بی کیفیت قرار دادن نمونه ی کوچکی از شیشه رنگ شده در یک لگن آب گرم است.اصولاً رنگ شیشه های متفرقه پس از 24 ساعت به طور کامل از سطح شیشه جدا میشود.

2-   ایمنی بودن شیشه های رنگی : از آنجا که شیشه های رنگی اصولاً در فضای داخلی و به خصوص آشپزخانه ها استفاده میگردد. بسیار مهم است که در صورت وقوع شکست،خورده های شیشه در فضای آشپزخانه منتشر نگردد.این امر تنها با استفاده از پلاستیکی الیاف دار مخصوص قابل حصول است که به پشت شیشه لامینه میگردد.پروسه لامینه پلاستیک مزبور مانند لامینه دو شیشه است و در کوره انجام میگردد.پلاستیک فوق پس از پخت در کوره اتصال بسیار قوی با سطح رنگ خورده ی شیشه ایجاد مینماید و به همین علت در صورت وقوع حادثه تکه های شیشه به هیچ وجه از هم جدا نمیگردند.

متاسفانه در بعضی تولیدات متفرقه جهت ایمنی کردن شیشه های رنگی از نوعی برچسب استفاده میگردد که این امر بسیار خطرناک بوده و برچسب پس از مدتی دچار فساد گردیده و از سطح شیشه جدا میشود.

 

برو بالا